Privacyverklaring

Vakantiehuis De Kasseihoeve (hierna “wij”) met adres Zauwerstraat 41, Kalken is eigenaar van de website www.dekasseihoeve.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Vakantiehuis De Kasseihoeve gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden conform de geldende wettelijke bepalingen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door het surfen op deze website, hetzij door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens via deze website verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring aangegeven wordt.

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Bij uw bezoek aan deze website wordt uw IP-adres geregistreerd, evenals uw browser en besturingssysteem, de externe website die u doorverwezen heeft naar deze site, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht heeft op deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op de verbetering van deze website. Daarnaast kunnen via deze website uw naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld worden mits u deze zelf meedeelt bij het invullen van een contactformulier, het maken van een reservatie, bij de inschrijving op de nieuwsbrief of op elke andere manier waarop u via deze website uw gegevens kunt invullen.

3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website zelf meegegeven worden enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u meegedeeld worden, met name de gevraagde informatie leveren, nieuwsbrieven verzenden, uw reservatie uitvoeren of andere communicatie tot u richten. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Vakantiehuis De Kasseihoeve, dan zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor directe marketing voor Vakantiehuis De Kasseihoeve.

4. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Vakantiehuis De Kasseihoeve verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Vakantiehuis De Kasseihoeve zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

5. Uitschrijven

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze publicitaire e-mails of door ons een e-mail te sturen op info@dekasseihoeve.be.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

7. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens te laten corrigeren en, indien de gegevens door ons verwerkt worden met het oog op direct marketing, hier bezwaar tegen te maken en uw toestemming in te trekken uw gegevens te verwerken. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via het e-mailadres: info@dekasseihoeve.be, ook voor het wijzigen van uw gegevens.

8. Beveiliging

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens te laten corrigeren en, indien de gegevens door ons verwerkt worden met het oog op direct marketing, hier bezwaar tegen te maken en uw toestemming in te trekken uw gegevens te verwerken. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via het e-mailadres: info@dekasseihoeve.be, ook voor het wijzigen van uw gegevens.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9. Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vakantiehuis De Kasseihoeve.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: Augustus 2019